Autóbusz (D kategória)

Vezethető jármű: az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

“D” kategóriával vezethető:

            “D1″ alkategóriás autóbusz

             mg-i vontató könnyűpótkocsival

             segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

             kerti traktor

             állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

             a 24. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

             2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

             “B” “C” kategóriára érvényes vezetői engedély

              jelentkezési lap kitöltése

              alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 28 óra

              Közlekedési ismeretek

              Az autóbusz vezetés elmélete

              biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járművezetési gyakorlat: 29 óra

              Alapoktatás: 6 óra

              Főoktatás: Városi vezetés 17 óra; Országúti vezetés 4 óra; Hegyvidéki vezetés: 2 óra

             Összesen: 57 óra


Vizsgatárgyak
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
25 kérdés, melyet 25 perc alatt lehet megoldani
Maximum elérhető pontszám: 35 pont
Minimum elérhető pontszám: 30 pont
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

            a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

           24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

            az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

            a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

          24 éves

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

          sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett

          a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette