C kategória

Vezethető jármű: az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

“C” kategóriával még vezethető:

            C1″ alkategóriás gépkocsi

            mg-i vontató könnyűpótkocsival

            segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

           kerti traktor

           A tanfolyamra való felvétel feltételei:

          a 21. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

          “B” kategóriára érvényes vezetői engedély

         alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 80 óra

            Közlekedési ismeretek

           A gépkocsivezetés elmélete

            Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

            Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

           Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek


Járművezetési gyakorlat: 29 óra:

             Alapoktatás: 6 óra

             Főoktatás: Városi vezetés 15 óra; Országúti vezetés 4 óra; Hegyvidéki vezetés: 2 óra; Éjszakai vezetés: 2 óra

             Összesen: 109 óra.

Vizsgatárgyak
Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek számítógépes vizsga
3×25 kérdés, melyet 75 perc alatt lehet megoldani
Maximum elérhető pontszám: 3×35 pont
Minimum elérhető pontszám: 3×30 pont
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

            a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte     21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

            az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

            a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

           21 éves

Forgalmi  vizsgára az bocsátható, aki

         sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett.

        a kötelező gyakorlati órákat teljesítette.